Kvalitetsstandard – forsorgshjem mv.

Kvalitetsstandarden beskriver et socialt tilbud i Randes Kommune.

Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre kommunens tilbud og praksis på det sociale område synlige og tilgængelige for borgerne.

Klik på følgende link og læs mere: Kvalitetsstandard – forsorgshjem