Metoder og ydelser

På Hjørnestenen tager vi udgangspunkt i relationspædagogikken, vi møder borgere der hvor de er og bygger videre på det.

Faglig tilgang:

 • Anerkendende tilgang
 • Neuropædagogisk tilgang

Metode:

 • MI (Motiverende samtale)
 • Empowerment

Udover det arbejder vi med “Udredning og opholdsplan” og brug af kognitive skemaer.

Ydelser:

Hjørnestenen tilbyder:

 • Midlertidigt ophold (målsætning er 3 – 4 måneder)
 • Udslusning (midlertidigt 1-2 år)
 • Hjælp til at finde bolig
 • Hjælp til personlig pleje
 • Hjælp til praktiske gøremål
 • Støtte til at skabe en dagsrytme
 • Hjælp til administration af økonomi
 • Hjælp til medicinhåndtering
 • Støtte til at skabe et netværk
 • Mulighed for aktiviteter og socialt samvær
 • Hjælp med kontakt til myndigheder
 • Rådgivning og vejledning generelt

Hjørnestenens beboere har indflydelse på Hjørnestenens fællesanliggender gennem det lokale brugerråd. Desuden er der mulighed for at engagere sig i et landsdækkende netværk gennem hjemløseorganisationer.

Hvordan får du en bolig hos os?

Du kan henvende dig på Hjørnestenen på alle tidspunkter af døgnet i tilfælde af akut nød, hvis du ikke har eller kan opholde dig i din egen bolig og ikke har andet relevant tilbud. Det er Hjørnestenens forstander, der træffer afgørelse om optagelse på Hjørnestenen. Ved pladsmangel vil du blive henvist til et af landets øvrige forsorgshjem.