Institutionstilbuddet er et samarbejde mellem Kirkens Korshær i Randers og Randers Kommune. Der er overenskomst efter servicelovens § 110.

Kirkens Korshærs Institutionstilbud i Randers er en samlet betegnelse for en række ydelser, der er indrettet for mennesker med misbrug og som lever under særligt socialt vanskelige forhold. Tilbuddene er fordelt på fire afdelinger, med forskelligt specificerede ydelser. Det drejer sig om akut kortvarigt botilbud, bostøtte, unge projekt og være- og aktivitetssted.

Tilbuddet henvender sig til mennesker, med særlige sociale problemer, som har behov for pleje, omsorg og aktiverende støtte, samt efterfølgende hjælp.

Man kan henvende sig på Hjørnestenen på alle tidspunkter af døgnet, i tilfælde af akut nød, hvis man ikke har eller kan opholde sig i sin egen bolig og ikke p.t. har andet relevant tilbud.

Du finder os her:  Klik på kortet.