Kirkens Korshærs Institutionstilbud i Randers er en samlet betegnelse for en række ydelser, der er indrettet for mennesker med misbrug og som lever under særligt socialt vanskelige forhold. Hjørnestenen Institutionstilbud er en selvejede institution under Kirkens Korshær, der har driftsoverenskomst med Randers Kommune efter servicelovens § 110.

Tilbuddene er fordelt på 3 afdelinger, med forskelligt specificerede ydelser.

Herberget Hjørnestenen

Ungeherberget (beliggende i bygningen lige ved siden af Hjørnestenen)

Være- og aktivitetsstedet Slotsgården