I SAM foreningen (Samvær-Aktivitet-Motion) er socialt samvær gennem sjove og interessante aktiviteter i centrum. Vi har faste ugentlige aktiviteter som svømning, ridning, fodbold, løb, skak og bowling. Derudover arrangerer vi udflugter, ture, førstehjælpskurser og meget mere.

Vi tilbyder aktiviteter på tværs af væresteder, varmestuer og aktivitetscentre i Randers Kommune. Igennem SAM foreningen får brugerne mulighed for at møde nye mennesker og udvikle deres sociale netværk på tværs af institutionerne i kommunen.

Vores mål er at skabe aktiviteter i trygge rammer hvor alle føler sig velkomne. De trygge rammer skaber vi ved at man følges med andre deltagere til aktiviteten og at koordinatorerne Søren og Rita eller ambassadører for foreningen følger med. Ambassadører er borgere på væresteder, varmestuer og aktivitetscentre der benytter sig af foreningens tilbud og spreder kendskabet af foreningen.

På sigt er målet at de borgere der deltager i vores aktiviteter, oplever at deres sundhed forbedres og at de får lyst og mod på at udvikle deres sociale netværk udenfor foreningens rammer. Med andre ord håber vi at vores forening er med til at skabe venskaber mellem mennesker der ikke sædvanligvis mødes.

Du kan læse mere om SAM og aktiviteter på: http://sam-foreningen.dk/