Tilbud

Vi tilbyder midlertidigt husly. Det betyder, at vi helt akut tilbyder en seng at sove i, eller som minimum en madras at sove på.

Hvis vi ikke kan tilbyde en fast plads, forsøger vi at finde en plads et andet sted i regionen.
Akut tilbyder vi hjælp til helt grundlæggende behov: eks. varme, mad, søvn, tøj og et bad. Herefter tilbyder vi hjælp til afklaring omkring fremtiden og handlemuligheder vedr. forsørgelsesgrundlag, boligsituation, beskæftigelse og evt. støtteforanstaltninger.

Opholdet på Hjørnestenen er af midlertidig karakter. Målet er, at beboeren og personalet og eventuelle samarbejdspartnere sammen skal søge at finde frem til anden passende boform for beboeren.
Vi vil søge at møde beboere og gæster med respekt og værdighed – altid med udgangspunkt i den enkeltes aktuelle situation og behov for støtte.

Der er ikke krav om, at man skal stoppe et eventuelt misbrug, fordi man flytter ind på Hjørnestenen. Vi tillader, at beboere og gæster er påvirkede, men: – der må ikke indtages, opbevares eller handles med alkohol eller euforiserende stoffer på Hjørnestenens område. – hvis man er påvirket, må man ikke være til væsentlig gene for andre. – overtrædelse kan medføre bortvisning/afvisning.
Ved henvendelse kan man forvente: – straks ved indskrivning, at skulle opgive navn og Cpr.nr. – en samtale den næste formiddag om, hvad vi kan tilbyde af hjælp og en aftale om hvordan det skal foregå. – 2 kontaktperson blandt personalet – at blive bedt om at underskrive en samtykkeerklæring, så vi kan samarbejde med relevante samarbejdspartnere. Kontaktpersonerne sørger for at koordinere indsatsen. Vi har et udrednings-team som sikre, at der inden for de første 6 uger laves udredning, som beskriver beboerens aktuelle situation.
Udredningen skal være med til at beskrive fremtidige muligheder for boform, beskæftigelse, fritidsinteresser, støttebehov m.v., så der laves en helhedsorienteret indsats.
Hvis man har brug for at bo på Hjørnestenen i lidt længere tid, skal der laves en opholdsplan. Opholdsplanen er, med udgangspunkt i beboerens situation, ønsker og behov en aftale, vi laver sammen med beboeren. Vi aftaler, hvad der gerne skal komme ud af opholdet på Hjørnestenen.