UngeProjektet er et midlertidigt afklarende tilbud, hvis hovedformål er at få afklaret hvilke problematikker brugerne har, med det sigte at selvstændiggøre eller finde et egnet tilbud til brugerne. Vi er et §110 tilbud og er derfor selvvisiterende. Målgruppen er 18-25 årige unge, der er hjemløse eller i risiko for at miste deres bolig.

Medarbejdere har deres base på Hjørnestenen: Du finder vejen ved at klik på kortet.

Målgruppe/pladser

  • Målgruppen er karakteriseret ved at de er: – Unge mellem 18 og 25 år – Potentielle beboere på Hjørnestenen
  • Endvidere kan de unge være/have: – Ustabile i kontakten – Belastede af forbrug/misbrug – Spinkelt socialt netværk – Kriminelle – Manglende tillid til     systemet – Ikke diagnosticeret

Lejligheder tilknyttet Ungeprojektet

Vi har 10 lejligheder tilknyttet UngeProjektet. Hvis en bruger vælger at flytte ind i en af lejlighederne, accepterer brugeren samtidig at modtage bostøtte mindst en gang om ugen. Man kan altså ikke bo i en lejlighed tilknyttet Ungeprojektet uden at modtage bostøtte. Denne bostøtte indeholder det samme som beskrevet under bostøtte i eget hjem.

sliderA969x240[1]

Støtte i dagligdagen

Hos UngeProjeket kan unge med særlige sociale problemer få støtte til at opretholde deres bolig og skabe sig en stabil tilværelse.

Hvis man har boet i en lejlighed tilknyttet UngeProjektet, kan man få tilbudt efterværn i form af bostøtte, når man flytter.

Bostøtten kan indeholde:

hjælp til at stabilisere og strukturere et kaotisk liv,

hjælp til at få styr på økonomien,

hjælp til at skabe en hverdagsrytme,

Støtte i forhold til jobmæssig/uddannelsesmæssig afklaring,

Støtte til og koordinering af kontakt til myndigheder,

Støtte til at skabe et netværk.