ÅBENHED:

 • Vi skal være åbne overfor andres synspunkter, holdninger og værdier.
 • At være åben er at kunne være sig selv og samtidig rumme/møde andres holdninger med respekt og ligeværdighed.

DIALOG:

 • Vi gennemfører samtaler, hvor meninger og holdninger udveksles i åbenhed og med respekt for hinanden.
 • Atmosfæren skal være tryg og tillidsskabende.
 • Vi skal være nærværende og imødekommende.
 • Vi skal være tydelige i budskab og dagsorden for samtalerne.

RESPEKT:

 • Der skal være respekt om alle, der har tilknytning til Kirkens Korshærs institutionstilbud. Dette gælder såvel brugere, kolleger, samarbejdspartnere som dig selv.
 • Der skal være respekt for – og opnås forståelse af andres holdninger, ideer og valg af handlemuligheder.
 • Der skal udvises respekt for det enkeltes menneskes ret til at forvalte sit eget liv.

UDVIKLINGSVILJE:

 • Vi skal konstant turde lade os inspirere og møde nye tanker og ideer.
 • Vi skal turde prøve nye metoder og tanker af, lære af praksiserfaringer, og implementere det i vores daglige arbejde.
 • Vi skal være parate til “at flytte os”, flytte grænser og lære nyt.
 • Vi skal tilpasse os det øvrige samfunds krav og forventninger.

ENGAGEMENT:

 • Vi kaster os ud i opgaven med liv og lyst.
 • Har lidenskab for sit arbejde.
 • Er medlevende, interesseret og involveret.
 • Er nærværende i den opgave, man nu er i gang med.

TROVÆRDIGHED:

 • Der skal være overensstemmelse mellem tale og handling.
 • Vi skal stå inde for det, vi gør.
 • Vi skal være ansvarlige og holde ord.
 • Vi skal fremstå tydelig i aftaler.